Sinus hoek berekenen online dating

Dit voorbeeld betreft een boot die wordt waargenomen vanaf twee punten op het strand.

De onderlinge afstand b is bekend, of kan worden berekend, en zij vormt de basis van een driehoek met de boot als derde punt.

Een driehoeksmeting of triangulatie is een meetmethode die gebruikmaakt van het feit dat een driehoek volledig bepaald is als één zijde (de basis) en de aanliggende hoeken bekend zijn.

De methode werd voor het eerst beschreven door de Nederlandse wiskundige Gemma Frisius (1508-1555).

De waarnemers in A en C meten elk de hoek die de zichtlijn naar de boot maakt met de basislijn.

Met deze drie gegevens kan de positie van de boot in de driehoek worden berekend.

Triangulatie wordt als term ook gebruikt voor het verdelen van een veelvlak in meerdere driehoeken.

De eerste landsdekkende driehoeksmeting in Nederland maakte gebruik van een basis in Duitsland in de buurt van Bonn, de meting Ubachsberg-Klifsberg (gemeente Herkenbosch) vormde de aansluiting met de rest van Nederland.

In 1913 is in Stroe een basis gemeten ter controle van het doorgerekende driehoeksnet en de gemeten afwijking bleek verwaarloosbaar.

Met een instrument dat theodoliet heet, meet men dan de hoeken die de basislijn maakt met de zichtlijnen naar punt C.

Daarna kan de lengte van die zichtlijnen (A-C en B-C) berekend worden.

Leave a Reply